Trispol

TRISPOL: Superficie que limita per dalt el buit d’una cambra, d’un lloc habitable


Es tracta de la construcció d’un nou habitatge entre mitgeres al centre de Vilafranca del Penedès. La finca es el típic casal de 5 metres d’amplada amb molta profunditat, però amb la característica diferencial de tenir un gran pati que s’eixampla al fons de la parcel·la.

L’habitatge s’estructura en una planta baixa destinada a zona de dia i una planta primera destinada a zona de nit, les dues al voltant d’un gran pati que recupera la mitgera original de pedra de l’edifici i que dialoga amb una escala lleugera que connecta fins a 3 nivells. La primera part de la planta baixa s’organitza amb una distribució en pinta, on trobem primer un garatge i el bany de cortesia. A continuació arribem al pati que il·lumina la zona oberta de cuina-sala-menjador, amb un trispol de revoltons ceràmics corbats a gran alçada. Finalment una gran corredera connecta la zona de dia amb el pati posterior que s’organitza en forma de L , amb una gran piscina central i un porxo que l’acompanya. En el pati es mostren materials que denoten el pas del temps com la pedra original de la mitgera, mitgeres típiques de maó vist, i estucs de calç.

La planta primera s’estructura en dos nivells. A carrer hi trobem un primer nivell format per dues habitacions i un bany. Pujant uns graons més, trobem un estudi obert al pati interior, i la suite que dona al pati posterior de la finca.

Les façanes combinen estucs blancs, folrats d’alumini i les alacantines com a elements tradicionals ancorades a baranes de ferro.


Projecte:

Habitatge Unifamiliar entre mitgeres

Emplaçament:

Vilafranca del Penedès

Expedient:

18/307

Fotografia:

LIA FOTOGRAFIA

Vídeo:

Fes clic aquí