Passadís a Masos

El repte era molt gran, no tant per la distància, sinó per deixar contents uns clients que repetien amb nosaltres. El resultat ho diu tot.


Es tracta de l’ampliació d’una casa unifamiliar entre mitgeres situada a Masos de Pals, a la comarca del Baix Empordà. L’habitatge existent va ser reformat ja fa uns anys però estava en perfecte estat de conservació. La voluntat inicial dels clients era ampliar l’habitatge existent per crear o millorar espais que trobaven a faltar.

en tots els projectes després de varies converses amb els clients i de varies propostes es troba un fil conductor que permet estructurar i donar la coherència necessària al projecte: El Passadís.

El Passadís estructura la totalitat de l’ampliació connectant totes les peces. A la zona de carrer es crea un nou accés de servei a través d’un safareig-magatzem. A continuació trobem un bany de cortesia i un canvi de nivell on el Passadís es transforma en escala. Arribats a aquest punt ens trobem al nivell de la casa existent i en aquest punt és on es connecten les dues cases, l’antiga i la nova. Aquesta connexió es realitza amb un element d’acer que travessa les dues parets existents i queda flotant sense tocar a terra. Passat aquest punt el Passadís passa de ser interior a exterior convertint-se en un porxo que és el punt de trobada entre la sala d’estar i la catifa de gespa del jardí. El final del jardí el Passadís es transforma en un mirador cap a les illes medes i el massís del Montgrí.

L’espai protagonista de la reforma és la sala d’estar menjador diàfana. Aquesta te un sostre inclinat vist amb revoltons de formigó amb volta, que fan un sostre protagonista que s’equilibra amb un paviment continu de fusta natural. Es busca la simplicitat dels materials i una mostra és la solució del porxo de formigó vist que uneix interior i exterior. L’arrebossat pintat és el material que constantment dialoga amb la pedra existent a l’obra.

Cal destacar la rehabilitació de la la zona formada per la Cuina Office. Es tracta d’un espai de doble alçada de pedra natural, que es transforma en un gran lluernari on el sol de matí transforma el color de la pedra.

Finalment a  nivell tèrmic s’opta pel terra radiant com la solució idònia per calefactar el gran espai diàfan i per refrescar s’ubiquen dos fan-coils que queden integrats amb la paret.


Projecte:

Reforma Habitatge Unifamiliar entre mitgeres

Emplaçament:

Masos de Pals

Expedient:

20/063

Fotografia:

LIA FOTOGRAFIA

Vídeo: