La Gelidense

El parc de La Gelidense fou concebut com a jardí de prestigi empresarial, com a marca distintiva de seriositat i solvència econòmica. Per accedir a la nau paperera era imprescindible passar per un passatge de plataners arrenglerats a banda i banda, com si es tractés de l’entrada de qualsevol poble del Penedès...


Es tracta d’un projecte treballat colze a colze amb la propietat i amb col·laboradors especialitzats en el món dels coworkings. La reforma pretén descobrir els materials originals d’un edifici històric, amb la voluntat de potenciar-los i que l’espai resultant expliqui la història que hi ha amagada darrere de les seves parets.

El coworking es situa dins del complex “La Gelidense”, una antiga fàbrica paperera que amb els anys ha estat ocupada per diverses empreses. Just al fons de l’avinguda central que hi dóna accés, rodejada per un parc amb arbres de gran alçada, trobem la façana del Coworking La Gelidense. La façana transmet el lloc on estem, una antiga fàbrica que podria semblar fins i tot abandonada, però que amaga un gran potencial en l’àmbit històric i estratègic.

A nivell de distribució el local està dividit en dues plantes. En la planta baixa trobem la recepció que conté els serveis d’impressió i taquilles, un bany adaptat i cal destacar un espai cobert amb una volta de canó, destinat a espai multifuncional.

En planta primera on es desenvolupa el gruix de l’activitat del Coworking. Hi trobem diferents sales destinades a coworking, totes elles donant façana a l’avinguda central. Hi ha una zona destinada a serveis formada per un office central, una zona de banys i una sala de reunions, i a causa del tipus d’activitat on es comparteixen els espais, es creen dues SKYPE BOX per parlar per telèfon.

A nivell d’acabats s’han intentat conservar al màxim els materials existents i potenciar-los. S’ha descobert la paret original en llocs puntuals, s’ha recuperat el paviment existent i s’han reproduït les fusteries. A nivell d’instal·lacions en la major part s’ha optat per una instal·lació vista que ha obligat a tenir cura dels traçats, a causa de la gran càrrega de connexions que necessita aquest tipus d’activitat.


Projecte:

Reforma de local en COWORKING

Emplaçament:

Gelida

Expedient:

21/044

Vídeo: