Allotjaments Inglada via

Edifici ideat per allotjat la gent gran i donar-li molt més que tots els serveis. Privacitat, espai a l’exterior, comunitat, connexió amb el nucli urbà.


El projecte contempla la construcció de 16 Allotjaments Tutelats al Carrer Sant Bernat de Vilafranca del Penedès. Aquest projecte promogut per la FUNDACIÓ PINNAE i la residència INGLADA VIA es concep com un complement a la residència INGLADA VIDA ubicada molt propera als nous allotjaments.

 

L’ubicació de l’edifici és ideal pel seu us degut a que està connectat directament amb una zona peatonal al centre del municipi. Això permet una connexió directa dels usuaris amb la població tant per rebre visites com per sortir a passejar. La façana posterior de l’edifici dona a un pati d’illa actualment tancat, que segons l’esboç d’un pla parcial municipal, es podria convertir en la plaça d’accés al Vinseum en un futur. Aquesta modificació potenciaria encara més l’edifici convertint una façana posterior en una façana principal.

 

Els reptes principals que ens planteja la propietat passen per la reforma integral de l’edifici amb el propòsit d’obtenir el màxim nombre d’allotjaments tutelats, uns espais comuns de referència i la màxima conservació de l’estructura existent de l’edifici.

 

La planta baixa de l’edifici pretén potenciar la connexió entre el Carrer Sant Bernat i la futura plaça del Vinseum. En aquesta planta baixa s’ubica tot el programa comunitari format per sales, cuina, menjador, banys, fisioteràpia, secretaria i direcció. Com els espais requerits no comtemplen la totalitat de la superfície de planta baixa, s’ha complementat aquesta planta amb la ubicació de dos allotjaments. Es realitza una planta soterrani per ubicar un magatzem i la sala d’instal·lacions.

 

La planta tipus de l’edifici (p1 i p2) conté 5 allotjaments per planta, 3 que donen façana al carrer Sant Bernat i 2 més a la plaça. La planta tipus s’estructura amb un passadís central que rep molta il∙luminació a través d’un gran pati, i que conté els nuclis de comunicació verticals formats per l’escala i l’ascensor. Els allotjaments s’han plantejat amb una superfície al voltant dels 40 m² dotant els seus espais interiors de les mides òptimes pel seu desenvolupament. Aquests estan formats d’una Sala-Cuina molt il·luminada, un bany adaptat i un dormitori per dues persones.

 

La planta sotacoberta de l’edifici es diferencia de les plantes tipus pel fet s’ha de retirar dels fronts de façana. És per això que aquesta planta la conformen 4 pisos però tots ells amb terrasses amb vistes privilegiades.

 

A nivell de façana es proposa una façana de referència al Carrer Sant Bernat. L’aspecte de la façana serà d’un edifici modern però respectuós amb la trama urbana del casc antic. En termes de composició es divideix aquesta façana en tres zones: sòcol, cos central i sotacoberta. En planta baixa es planteja un sòcol de lames verticals de ferro, per sobre d’un repicat de façana original de la planta baixa. Aquest seguit de lames també ens permet dissimular la composició de finestres dels allotjaments situats al darrera, i culmina amb l’accés a l’edifici que es planteja com un emmarcat de ferro final. El cos central de la façana es planteja amb un aplacat de pedra arenisca que adaptarà el seu especejament al format dels nous forats de la façana. Es plantegen 6 balcons emmarcats. En sotacoberta i per minimitzar l’impacte de la façana es col·loca un remat superior a l’edifici en forma de barana de lames verticals, similars a la planta baixa.

 

La façana posterior s’ha tractat totalment diferent al tenir un aspecte original icònic. Aquesta façana tenia unes obertures amb uns arcs desendreçats en diferents plantes i amb algunes galeries. La nova façana proposa potenciar els arcs repetint-los i integrant les galeries en el conjunt de tota la façana. En planta baixa es provoca un ritme d’arcs que posteriorment es tanquen amb unes grans correderes que en èpoques de bon clima es podrien córrer per permetre una comunicació interior exterior total.

 

A nivell energètic s’ha de tenir molt en compte les característiques de l’edifici existent. Es tracta d’un edifici molt màssic amb unes obertures puntuals en façana. Aquestes característiques doten l’edifici d’una inèrcia tèrmica molt gran. Es planteja un sistema d’aerotèrmia global tant per ACS com per a climatització. Tots l’edifici tindrà un sistema de terra radiant i un sistema de fancoils. També es dotarà a l’edifici d’un recuperador de calor per garantir la puresa de l’aire i controlar les renovacions d’aire de l’edifici.

 

A nivell domòtic es planteja buscar la seguretat de l’usuari de l’allotjament a través de sistemes que garanteixin la connexió entre l’allotjament i el punt de control, però sempre mantenint la privacitat del usuari. També s’aconsegueix el control de consums de tots els serveis de l’edifici, analitzant cada allotjament de forma individualitzada mitjançant la domòtica.


Projecte:

16 Allotjaments tutelats per a gent gran

Emplaçament:

Vilafranca del Penedès

Expedient:

18/3197

Fotografia:

LIA FOTOGRAFIA

Video:

Fes clic aquí