Caves Vilarnau

Un espai únic envoltat per Vinya i un gran llac al bell mig del Penedès. Un privilegi pel nostre estudi poder transformar les Caves Vilarnau.


La relació entre el nostre estudi i les Caves Vilarnau comença l’any 2014. Des d’aquell moment s’han realitzat diferents intervencions a les caves que resumim a continuació:


1. Projecte d’ampliació de la Sala Polivalent dedicada a l’enoturisme – 2014

La voluntat dels clients era ampliar la sala de 80 m² dedicada a esdeveniments lligats amb l’enoturisme. El repte del nostre estudi era fer una ampliació que quedés totalment integrada en la imatge actual de les Caves, buscant una continuïtat visual de tot el conjunt existent. És per això que el creixement de la sala es va plantejar cap a la part posterior de l’edifici, ocupant un espai que fins aquell moment era un darrera ocupat per pins amb unes vistes al llac no aprofitades.

La zona d’ampliació es destina a dues sales que es poden unir o desvincular de la sala existent mitjançant uns envans mòbils. Aquesta gran sala que es pot transformar en tres, té unes vistes privilegiades sobre el llac al situar-se a una cota superior. En l’espai d’ampliació també es crea un nou office que té un accés de mercaderies per la part posterior. Finalment en l’àmbit de reforma s’amplien els banys existents per donar servei a les visites i es reforma i s’amplia la botiga existent convertint-la en un gran espai obert amb una gran barra que fa les funcions de botiga, espai per tasts i espai social de les Caves.


2. Projecte de nou magatzem i cobriment dels dipòsits – 2018

Pocs anys després es planteja un nou encàrrec provinent de la necessitat de cobrir la zona de dipòsits que estaven a l’intempèrie. Aquesta actuació millora les condicions de treball de l’espai, ja que queda protegit de la pluja, i s’aconsegueix un estalvi energètic, ja que aquests dipòsits estan refrigerats i amb l’assoleiament han de treballar més del necessari. Aquesta necessitat coincideix amb la voluntat d’ampliar el magatzem de producte sec. Des del nostre estudi es busca una solució arquitectònica que integri aquestes dues construccions amb les preexistències de la nau prefabricada i el gran impluvium de formigó oxidat amb les que la nostra proposta ha de dialogar.

Les actuacions del nou magatzem i el cobriment dels dipòsits estan situades a dues cotes molt diferenciades. Amb la voluntat d’unificar els dos nivells d’actuació i el respecte a les preexistències, es planteja una coberta formada per vàries cintes diferenciades que es van plegant segons la necessitat minimitzen l’impacte del nou volum edificat dins del conjunt. Per resoldre aquestes formes es treballa amb una estructura de bigues FINK.

En l’àmbit de façana la proposta pretén relacionar la marca VILARNAU amb el nou edifici mirant de crear un espai integrat amb el paisatge i que alhora sigui un reclam pel visitant. De la càpsula de l’ampolla s’extreu la idea d’unes franges inclinades amb franges de dos colors i amb una textura d’escates que troba el seu símil arquitectònic amb una planxa deploye amb franges de diferents graus d’opacitat.


3. Projecte de reforma del recorregut enoturístic – 2019

Aquest projecte el tenim en fase de disseny.


Projecte:

Reforma i Ampliació de les Caves Vilarnau

Interiorisme:

Maria Just interiorisme

Emplaçament:

Sant Sadurní d’Anoia

Expedient:

14/197

Fotografia:

LIA FOTOGRAFIA

Video:

Fes clic aquí