Capsa de Fusta

Es tracta d’un concurs públic per a l’ampliació de la reconeguda Escola La Portalada en el municipi d’Altafulla. Les bases eren la construcció d'un gimnàs que havia de compartir l'ús esportiu diari amb esdeveniments municipals esporàdics, i també uns vestidors per al gimnàs.


El projecte es planteja com una CAIXA DE FUSTA construïda amb el sistema de panell de fusta contralaminada. L’interior del gimnàs mostra la fusta íntegrament, però exteriorment l’edifici cerca mimetitzar, amb un revoco llis i pautat, la imatge del formigó vist dels edificis existents de l’escola. A nivell energètic l’edifici adapta la seva façana a les diferents orientacions, situant unes obertures verticals protegides amb unes làmines laterals a oest, i unes làmines horitzontals en l’òcul situat a sud.

La col·locació del gimnàs, alçat sobre la pista exterior existent, cerca crear un accés diferenciat del nou edifici donis de l’exterior per a l’ús municipal. Per a aquest accés es crea una pèrgola de làmines de fusta amb la finalitat de protegir-se de la irradiació de l’orientació sud. Aquesta pèrgola es transforma en la façana del vestuari plegant les làmines verticalment. L’accés al gimnàs donis de l’escola, se situa just en la part contrària des d’un porxo existent a doble altura que organitza les circulacions d’accés al pati.

Cal destacar detall de la il·luminació de l’edifici, tant interior com exterior, amb la finalitat d’ambientar i potenciar l’ús d’edifici públic per a esdeveniments nocturns.


Projecte:

Gimnàs per al CEIP La Portalada

Emplaçament:

Altafulla

Expedient:

17/015

Fotografia:

Núria Vila

Video:

Fes clic aquí