La Casa del Parc

El cor de la CASA DEL PARC és una escala metàl·lica penjada del sostre sobre la que descansa una catifa de fusta en forma de graonat.


LA CASA DEL PARC es situa al centre de Sant Sadurní d’Anoia donant façana al Parc de la Bòbila. Aquest parc va ser objecte d’un pla urbanístic que pretenia potenciar la connexió dels habitatges unifamiliars perimetrals que tanquen el perímetre amb el mateix parc.

La normativa urbanística estableix la ubicació de les diferents volumetries dins de la parcel·la. Donant façana al carrer d’accés a la parcel·la i amb una orientació Est, es planteja la ubicació d’una construcció auxiliar d’uns 5 x 5,50 metres desvinculada de la construcció principal i destinada a aparcament. La construcció principal està separada 6 metres de l’aparcament i crea un pati interior d’accés a l’habitatge. Aquesta construcció principal te una façana de 6,5 m d’amplada i una profunditat edificable de 13 metres.

Amb aquestes premisses urbanístiques ens endinsem en el projecte de LA CASA DEL PARC. La casa està formada per tres plantes connectades per una escala oberta amb una barana de rodons metàl·lics penjada del sostre, i amb un gran lluernari a la part superior que dóna llum a tota la casa. En planta baixa es situa la zona de dia formada per l’accés, la cuina i la sala d’estar-menjador, dins d’un gran espai diàfan de força alçada. La planta baixa té una extensió cap a l’exterior en forma d’una terrassa orientada a Oest. Aquesta terrassa es distribueix a través de tres franges de materials com són: la rajola ceràmica, la gespa i l’aigua en forma d’una piscina al fons de la parcel·la.

Els materials de la façana són l’obra vista combinada en dos tons, un de més fosc en planta baixa a mode de sòcol i la resta amb to més claret per potenciar la llum. S’ha treballat la col·locació d’aquesta obra vista emfatitzant la línia horitzontal minimitzant al màxim la junta vertical i mantenint la normalitat en la junta horitzontal. Les orientacions en les dues façanes són Est i Oest. En la façana Est a carrer s’ha instal·lat corredisses mòbils d’alumini perquè l’usuari pugui filtrar l’assolellament. En façana Oest s’ha prioritzat les vistes al Montseny ubicant balcons i terrasses protegides de l’assolellament amb elements opacs. En les obertures de planta baixa orientació Oest s’ubica una persiana tipus apilable que permet el control solar per part de l’usuari. Totes les persianes de l’edifici estan domotitzades i permeten un control des del dispositiu mòbil.

A nivell energètic la casa està qualificada amb una certificació energètica lletra A. El sistema de climatització està format per un sistema elèctric d’aerotèrmia que cobreix la demanda de ACS i el terra radiant, i es complementa amb bombes de calor, un aparell individual en planta baixa i planta segona, i en planta primera es resolt amb aire per conductes.


Projecte:

Habitatge Unifamiliar entre mitgeres i piscina

Emplaçament:

Sant Sadurní d’Anoia

Expedient:

16/073

Fotografia:

LIA FOTOGRAFIA

Video:

Fes clic aquí